Како „Србин Србину приповеда” (по Вуку)

Ако међутим укратко одредимо романтизам следећим речима: осећање, имагинација, јединство човека и природе, национализам, слобода песниковог стварања; и реализам као правац са стилским поступцима који теже верном подражавању, истинитом, тачном, прецизном приказивању, објективном сагледавању света (а не емотивном, имагинативном), видећемо да је Вуков приповедачки дух ближи другом, ближи реализму. Вуково приповедање је приповедање „простонародно”, једноставно, приземно, јунаци нису идеализовани, сирови су и човечни.