Народна смеховна култура

Велики број записа поетских и прозних жанрова српске усмене књижевности носе трагове смеховног и еротског принципа. Еротско се притом доводи у везу са материјално-телесним начелом. Стваралачка снага тела представља се кроз хиперболисане делове тела и издвојене полне органе. Примери декомпоновања тела и повезивања са топографијом, као најстарији видови гротеске, бележе се у Вуковим необјављеним рукописима. У вези с тим је и алегорично приказивање женског полног органа као града који коњаник треба да освоји…